Ngày 6 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Ba
6
🌙 Tháng Năm
14
Năm Quý Dậu
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm