Ngày 5 tháng 7 năm 1926

☀ Thứ Hai
5
🌙 Tháng Năm
26
Năm Bính Dần
Tiết Hạ Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm