Ngày 5 tháng 8 năm 1926

☀ Thứ Năm
5
🌙 Tháng Sáu
27
Năm Bính Dần
Tiết Đại Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Ất Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm