Ngày 5 tháng 8 năm 1928

☀ Chủ Nhật
5
🌙 Tháng Sáu
20
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm