Ngày 5 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Bảy
5
🌙 Tháng Sáu
14
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm