Ngày 6 tháng 8 năm 1933

☀ Chủ Nhật
6
🌙 Tháng Sáu
15
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm