Ngày 5 tháng 8 năm 2016

☀ Thứ Sáu
5
🌙 Tháng Bảy
3
Năm Bính Thân
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm