Ngày 6 tháng 8 năm 2016

☀ Thứ Bảy
6
🌙 Tháng Bảy
4
Năm Bính Thân
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm