Ngày 5 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Bảy
5
🌙 Tháng Bảy
18
Năm Ất Sửu
Tiết Xử Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm