Ngày 6 tháng 9 năm 1925

☀ Chủ Nhật
6
🌙 Tháng Bảy
19
Năm Ất Sửu
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm