Ngày 5 tháng 9 năm 1940

☀ Thứ Năm
5
🌙 Tháng Tám
4
Năm Canh Thìn
Tiết Xử Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm