Ngày 5 tháng 9 năm 1992

☀ Thứ Bảy
5
🌙 Tháng Tám
9
Năm Nhâm Thân
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Kỷ Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm