Ngày 6 tháng 9 năm 1992

☀ Chủ Nhật
6
🌙 Tháng Tám
10
Năm Nhâm Thân
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Kỷ Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm