Ngày 6 tháng 10 năm 1925

☀ Thứ Ba
6
🌙 Tháng Tám
19
Năm Ất Sửu
Tiết Thu Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm