Ngày 7 tháng 10 năm 1925

☀ Thứ Tư
7
🌙 Tháng Tám
20
Năm Ất Sửu
Tiết Thu Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm