Ngày 6 tháng 10 năm 1928

☀ Thứ Bảy
6
🌙 Tháng Tám
23
Năm Mậu Thìn
Tiết Thu Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mão
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm