Ngày 7 tháng 10 năm 1928

☀ Chủ Nhật
7
🌙 Tháng Tám
24
Năm Mậu Thìn
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm