Ngày 6 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Bảy
6
🌙 Tháng Mười
2
Năm Bính Dần
Tiết Sương Giáng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm