Ngày 5 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Sáu
5
🌙 Tháng Mười
1
Năm Bính Dần
Tiết Sương Giáng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm