Ngày 6 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Hai
6
🌙 Tháng Chín
19
Năm Quý Dậu
Tiết Sương Giáng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm