Ngày 5 tháng 11 năm 1933

☀ Chủ Nhật
5
🌙 Tháng Chín
18
Năm Quý Dậu
Tiết Sương Giáng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm