Ngày 6 tháng 2 năm 2000

☀ Chủ Nhật
6
🌙 Tháng Giêng
2
Năm Canh Thìn
Tiết Lập Xuân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm