Ngày 7 tháng 2 năm 2000

☀ Thứ Hai
7
🌙 Tháng Giêng
3
Năm Canh Thìn
Tiết Lập Xuân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm