Ngày 6 tháng 3 năm 1925

☀ Thứ Sáu
6
🌙 Tháng Hai
12
Năm Ất Sửu
Tiết Kinh Trập
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm