Ngày 6 tháng 5 năm 1925

☀ Thứ Tư
6
🌙 Tháng Tư
14
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Hạ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm