Ngày 5 tháng 5 năm 1925

☀ Thứ Ba
5
🌙 Tháng Tư
13
Năm Ất Sửu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm