Ngày 6 tháng 6 năm 1926

☀ Chủ Nhật
6
🌙 Tháng Tư
26
Năm Bính Dần
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Quý Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm