Ngày 5 tháng 6 năm 1926

☀ Thứ Bảy
5
🌙 Tháng Tư
25
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Quý Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm