Ngày 6 tháng 6 năm 1928

☀ Thứ Tư
6
🌙 Tháng Tư
19
Năm Mậu Thìn
Tiết Mang Chủng
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm