Ngày 5 tháng 6 năm 1928

☀ Thứ Ba
5
🌙 Tháng Tư
18
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm