Ngày 6 tháng 7 năm 1928

☀ Thứ Sáu
6
🌙 Tháng Năm
19
Năm Mậu Thìn
Tiết Hạ Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm