Ngày 7 tháng 7 năm 1928

☀ Thứ Bảy
7
🌙 Tháng Năm
20
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm