Ngày 6 tháng 7 năm 1929

☀ Thứ Bảy
6
🌙 Tháng Năm
30
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Hạ Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Canh Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm