Ngày 5 tháng 7 năm 1929

☀ Thứ Sáu
5
🌙 Tháng Năm
29
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Hạ Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Canh Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm