Ngày 6 tháng 9 năm 2020

☀ Chủ Nhật
6
🌙 Tháng Bảy
19
Năm Canh Tí
Tiết Xử Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm