Ngày 7 tháng 9 năm 2020

☀ Thứ Hai
7
🌙 Tháng Bảy
20
Năm Canh Tí
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm