Ngày 7 tháng 1 năm 1958

☀ Thứ Ba
7
🌙 Tháng Mười Một
18
Năm Đinh Dậu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm