Ngày 6 tháng 1 năm 1958

☀ Thứ Hai
6
🌙 Tháng Mười Một
17
Năm Đinh Dậu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm