Ngày 7 tháng 11 năm 1960

☀ Thứ Hai
7
🌙 Tháng Chín
19
Năm Canh Tí
Tiết Lập đông
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm