Ngày 8 tháng 11 năm 1960

☀ Thứ Ba
8
🌙 Tháng Chín
20
Năm Canh Tí
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm