Ngày 7 tháng 12 năm 1926

☀ Thứ Ba
7
🌙 Tháng Mười Một
3
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Canh Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm