Ngày 7 tháng 3 năm 1929

☀ Thứ Năm
7
🌙 Tháng Giêng
26
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Kinh Trập
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm