Ngày 6 tháng 3 năm 1929

☀ Thứ Tư
6
🌙 Tháng Giêng
25
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Kinh Trập
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm