Ngày 7 tháng 3 năm 2010

☀ Chủ Nhật
7
🌙 Tháng Giêng
22
Năm Canh Dần
Tiết Kinh Trập
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm