Ngày 7 tháng 6 năm 1925

☀ Chủ Nhật
7
🌙 Tháng Tư (nhuận)
17
Năm Ất Sửu
Tiết Mang Chủng
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm