Ngày 8 tháng 6 năm 1925

☀ Thứ Hai
8
🌙 Tháng Tư (nhuận)
18
Năm Ất Sửu
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm