Ngày 7 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Ba
7
🌙 Tháng Năm
17
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm