Ngày 8 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Tư
8
🌙 Tháng Năm
18
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm