Ngày 7 tháng 7 năm 1926

☀ Thứ Tư
7
🌙 Tháng Năm
28
Năm Bính Dần
Tiết Hạ Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm