Ngày 8 tháng 7 năm 1926

☀ Thứ Năm
8
🌙 Tháng Năm
29
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm